Skip to main content

Jel-Tom d.o.o.


Adresa:
Ulica Franje Petracica 3, Zagreb
OIB 86044392536
MB 04787595
Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080289617
Tem.kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave: Frano Pokrajčić
E-mail: info@jeltom.hr

Lokacija proizvodnje

GDPR

Kontakt