Skip to main content

Opis izuma:

Jaki morski valovi svake godine uzrokuju veliku štetu diljem svijeta i čine jedan od najsloženijih problema za priobalne gradove, luke, brodove u marinama. Navedeni problem posebno šteti i ugostiteljskim objektima koji redovito nakon jakih udarnih valova poplave te imaju višestruke financijske štete.

Kako bi se smanjila šteta, osmišljen je “Razbijač valova”, izum koji se montira jednostavno, omogućuje dugotrajnost i direktno rješava sve poteškoće koje nastaju nepredvidljivim djelovanjem mora.

Bit izuma:

“Razbijač valova” pruža tri funkcije: osim što primarno štiti od valova, štiti primorske gradove i mjesta od nastanka poplave, ali ima i ekološku ulogu. Naime, “Razbijač valova” sakuplja otpad ispod i iznad vode, te tako pomaže u čišćenju mora.

Djelovanjem “Razbijača valova” poboljšavaju se i olakšavaju postojeći mehanizmi zaštite. Za ovaj izum potrebno je pet ljudi kako bi u jednom danu na više različitih lokacija uspjeli postaviti konstrukciju i uspješno zaštititi objekte od potencijalno opasnih valova.

Izum omogućava i fleksibilniju zaštitu jer ga se može pomicati, uklanjati i postavljati prema potrebi.

Sastav Razbijača valova

“Razbijač valova” napravljen je iz PES/PVC tkanine 650g/m2, dužine 5-20 metara, promjera od 1-10m, međusobno povezane u željenu dužinu kojom se formira priobalni štit. Morski valovi se uspješno razbijaju o taj štit te se slabi njihova razorna moć.

Dužinom cijevi učvršćena je mreža visoke prekidne čvrstoće sa otvorima kako bi morska voda nesmetano cirkulirala te razbijala morske valove, kao i sakupljala otpad ispod mora. Visoko prekidna mreža sa otvorima povezana je sa čeličnim sajlama. Prekidna čvrstoća mjeri se sa čvrstoćom metala. Visina visoko prekidne mreže sa otvorima je 1-5 metara, ovisno o dubini mora.

Čelične sajle povezane su na čelične profile kako bi “Razbijač valova” bio mobilan te kako bi amortizirao jake udare valova. Čelični profil povezan je s lancima koji su povezani betonskim utezima i čine okosnicu stabilnosti strukture.

Proces montaže

Kontaktirajte nas